Jedna blondynka mówi do drugiej…

Jedna blondynka mówi do drugiej: – Wiesz, w tym trzęsieniu ziemi zginęło sto osób, wyobrażasz sobie, sto osób… Druga jej odpowiada: – To straszne. Na stare to będzie milion

1 26 27 28 29 30 31 32 33